Lees online  |  afmelden
Nieuwsbrief Reusel-De Mierden en De Utrecht
 
 Projectupdate - november 2020
Waterschap De Dommel voert in goed overleg met de gemeenten Reusel De Mierden, Bladel en Hilvarenbeek en met ASR, Brabants Landschap, de ZLTO en de Provincie Noord-Brabant de projecten Beekherstel Reusel De Mierden en Natte Natuurparel De Utrecht uit. Twee aparte projecten met veel raakvlakken. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen van beide projecten.
Definitieve plannen NNP De Utrecht ter inzage 

Het projectplan voor de Natte Natuurparels De Utrecht is opgesteld. Sinds 29 oktober tot en met 9 december 2020 liggen deze definitieve plannen ter inzage. U hoeft hiervoor niet de deur uit. U kunt deze plannen online bekijken.
Bekijkt uit de stukken liever op locatie? In verband met de coronamaatregelen kan dat na het maken van een afspraak  met Mario Graat, tel 06 – 18 30 32 46 op de volgende locaties:
 • Gemeentehuis Bladel, Markt 21 te Bladel;
 • Gemeentehuis Hilvarenbeek, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek;
 • Gemeentehuis Oirschot, Deken Frankenstraat 3 te Oirschot;
 • Gemeentehuis Reusel de Mierden, Kerkplein 3 te Reusel;
 • Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel.
 • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.
Planning
 
Werkzaamheden op Landgoed Wellenseind


In samenwerking met Landgoed Wellenseind, Provincie Noord-Brabant en Bosgroepen-Zuid heeft Waterschap De Dommel de Natura2000-herstelmaatregelen op Landgoed Wellenseind zo goed als afgerond voor dit jaar. We hebben:
 • 5 hectare naaldbos ongevormd naar droge heide,
 • 12 stuwen vervangen
 • ca. 4.500 meter sloot verondiept en 500 meter gedempt.
Dit alles met als doel om het Natura2000-gebied natter te maken en daarmee de bijzondere natuur, waaronder het vochtig beekbegeleidend bos, die aanwezig is op het landgoed te herstellen. Volgend jaar starten we met de uitvoering van de andere Natura2000 herstelmaatregelen in de wijdere omgeving, zoals het beekherstel van De Raamsloop (ca. 1,2 km) en De Reusel (ca. 4,5 km) en het herstel van de Mispeleindsche en Neterselsche Heide.

Japanse bladvlo uitgezet om duizendknoop te beheersen

Een primeur voor Nederland! De Japanse bladvlo is op een aantal locaties uitgezet om als natuurlijke vijand te helpen Japanse duizendknopen in Nederland te beheersen. Zo ook op Landgoed Wellenseind in Lage Mierde. Het is de eerste keer in de Nederlandse geschiedenis dat een exoot in de natuur is uitgezet ter bestrijding van een schadelijke plantensoort. Het Algemeen Dagblad was erbij en maakte een mooi filmpje.
 
> Lees verder
 
Ontwerp Projectplan Waterwet Reusel De Mierden
We werken op dit moment volop aan het Ontwerp Projectplan Waterwet. Afgelopen zomer hebben provincie en waterschap besloten om het project in twee delen op te knippen ter hoogte van stuw Hongeren.

 1. In het gebied bovenstrooms (ten zuiden) van de stuw Hongeren is nog onvoldoende duidelijkheid over de beschikbare gronden.
 2. Benedenstrooms deze stuw tot aan de N269 (het noordelijk deel) is de grondpositie nu voldoende om het projectplan verder af te ronden.
Als het zuidelijk deel van het projectplan wordt uitgewerkt, gaat het noordelijk deel in procedure. Dit gebeurt in januari 2021. We informeren u als het zo ver is. Voor het zuidelijk deel willen we de gesprekken begin volgend jaar afronden en dat deel voor de zomer in ontwerp vaststellen. 
Heeft u in de tussentijd al vragen, neem dan contact met ons op ( F. Jagt 0411-618468).Samenwerking
Bij het opstellen van het projectplan zijn onder andere de grondeigenaren in het gebied betrokken en is er overleg geweest met de verschillende belanghebbenden in het gebied. Onlangs hebben we ook twee werksessies gehouden. Meer hierover leest u hieronder.
Werksessies met het gebied
In de werksessies is het ontwerp besproken met een groep van belanghebbenden, ondernemers en verenigingen. Normaal gesproken zouden we deze werksessies in real life organiseren. Helaas is dit vanwege de corona crisis niet mogelijk geweest. We hebben een mooi alternatief gevonden en digitale werksessies gehouden. Vooraf hebben we alle informatie naar de betrokken partijen gestuurd. In de werksessie heeft iedereen zijn inbreng kunnen leveren en vragen kunnen stellen. Deze inbreng is verwerkt en teruggekoppeld in een tweede digitale sessie. Wij kijken tevreden terug op deze sessies en danken iedereen voor hun inbreng.

Informatieplatform
Heeft u al een kijkje genomen op het informatieplatform? Veel informatie over het projectgebied vindt u op deze interactieve kaarten. Hierop kunt u onder meer zien waar bijzondere natuur ligt en waar peilbuizen staan. Wij vullen deze website steeds aan met actuele informatie.
> Naar het informatieplatform
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp! Nog geen abonnee? Hier kunt u aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: reuseldeutrecht@dommel.nl. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanagers Frans Jagt (Reusel-De Mierden, +31411618468 ) of Mario Graat (De Utrecht, +31618303246)
  
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel
 
Frans Jagt en Mario Graat
Omgevingsmanager
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via reuseldeutrecht@dommel.nl