Lees online  |  afmelden
Nieuwsbrief Reusel-De Mierden en De Utrecht
 
 Projectupdate - april 2020
Waterschap De Dommel voert in goed overleg met de gemeenten Reusel De Mierden, Bladel en Hilvarenbeek en met ASR, Brabants Landschap, de ZLTO en de Provincie Noord-Brabant de projecten Beekherstel Reusel De Mierden en Natte Natuurparel De Utrecht uit. Twee aparte projecten met veel raakvlakken. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen van beide projecten.
Ontwerpplannen NNP De Utrecht tot 22 april ter inzage 

De ontwerpplannen voor Natte Natuurparel De Utrecht liggen nog tot en met 22 april 2020 ter inzage. Ondanks het coronavirus blijft deze datum van kracht. De ontwerpplannen kunt u digitaal raadplegen. U hoeft hiervoor niet de deur uit.
U kunt de volgende stukken in zien:
  • het ontwerp-projectplan waterwet
  • het ontwerp Inpassingsplan
  • het MER-rapport 
U kunt deze plannen inzien via de website van de provincie Noord-Brabant en Waterschap de Dommel.
Uitvoering werkzaamheden op Landgoed Wellenseind
In samenwerking met Landgoed Wellenseind is in opdracht van Waterschap De Dommel dit voorjaar gestart met de uitvoering van Natura-2000 herstelmaatregelen. Het gaat om maatregelen op het gebied van de waterhuishouding en ter bevordering van de biodiversiteit.

Geen onthulling door Corona
De samenwerkende partijen wilden de start van deze werkzaamheden symbolisch markeren met een publieke onthulling van het bouwbord dat is geplaatst aan de Dunsedijk. Door  Corona-maatregelen gaat deze publieke onthulling niet door. Het belangrijkst is  dat de herstelmaatregelen wel uitgevoerd worden.
> Lees verder
Update Reusel De Mierden

We zijn gestart met het maken van het ontwerp projectplan voor de Reusel. Hiervoor zouden we in het voorjaar werksessies houden met direct betrokkenen. Door de huidige coronamaatregelen gaan deze sessies nu niet door. We zoeken daarom naar andere mogelijkheden. Wat dit voor de planning betekent, is nog onduidelijk.  Zodra dit bekend is, wordt dit met u gecommuniceerd.

Informatieplatform
Heeft u al een kijkje genomen op het informatieplatform? Veel informatie over het projectgebied vindt u op deze interactieve kaarten. Hierop kunt u onder meer zien waar bijzondere natuur ligt en waar peilbuizen staan. Wij vullen deze website steeds aan met actuele informatie.
> Naar het informatieplatform
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp! Nog geen abonnee? Hier kunt u aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: reuseldeutrecht@dommel.nl. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanagers Frans Jagt (Reusel-De Mierden, +31411618468 ) of Mario Graat (De Utrecht, +31618303246)
  
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel
 
Frans Jagt en Mario Graat
Omgevingsmanager
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via reuseldeutrecht@dommel.nl