Lees online  |  afmelden
Nieuwsbrief Reusel-De Mierden en De Utrecht
 
 Projectupdate - juli 2019
Waterschap De Dommel voert in goed overleg met de gemeenten Reusel De Mierden, Bladel en Hilvarenbeek en met ASR, Brabants Landschap, de ZLTO en de Provincie Noord-Brabant de projecten Beekherstel Reusel De Mierden en Natte Natuurparel De Utrecht uit. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen.
Veldbezoek
Op woensdag 26 juni bezocht waterschapsbestuurder Jan Verhoeven het projectgebied. Jan is bijgepraat over de projecten en de stand van zaken. Daarnaast bekeek hij de locaties waar nog gesprekken zijn met de omgeving over de inrichting zoals de Raamsloop, de Neterselse loop / Ruttestraat en de ontwateringssloot aan de zuidzijde van het heidegebied
Werksessies met betrokkenen
Zoals aangekondig op de laatste informatieavond hebben we de afgelopen maanden werksessies gehouden met direct betrokkenen voor de deelgebieden Reusel/Buitenman, Raamsloop en Ruttestraat/Neterselse Loop. Een belangrijk doel van deze werksessies was samen tot gedragen oplossingen te komen. In april zijn de eerste werksessies gehouden. Hieraan is een vervolg gegeven in juni.

Tijdens de sessies:
  • zijn wensen en knelpunten op kaarten aangegeven. Deze punten worden zorgvuldig bekeken en meegenomen in de verdere uitwerking van de alternatieven.
  • is een afweging gemaakt van maatregelen om te komen tot voorkeursalternatief (VKA).
In augustus/september is er een 3e werksessie. Hier worden de uitkomsten van de eerdere sessies besproken. De groepen van de werksessies blijven steeds hetzelfde. Met alle geïnteresseerden wordt de uitkomst gedeeld via het voorkeursalternatief.
Reacties op NRD
Voor de projecten is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Dit is de eerste fase van de Milieu Effect Rapportage (MER). De NRD geeft aan welke varianten van maatregelen we in de MER gaan onderzoeken en hoe we dat gaan doen. Tussen 18 maart en 29 april 2019 lag de NRD ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. 

Er zijn 3 reacties binnen gekomen op de NRD. Deze reacties zijn beantwoord in een Nota van Inlichtingen. Elke indiener krijgt persoonlijk bericht wat er met zijn reactie gedaan wordt. De onafhankelijke Commissie m.e.r heeft ook een advies over de NRD gegeven. In het MER-rapport zal rekening gehouden worden met dit advies. Met al deze informatie kan het waterschap weer verder.
Informatieplatform
Kent u het informatieplatform? Wij vullen deze website steeds met actuele extra informatie. Het projectgebied kunt u op de interactieve kaarten bekijken. Hierop kunt u onder meer zien waar bijzondere natuur ligt en waar peilbuizen staan. Het platform is bedoeld als extra service. Dit is geen vervanger voor onze eigen website. Alle belangrijke informatie wordt uiteraard op onze website gedeeld. 
> Naar het informatieplatform
Voor in uw agenda: informatiebijeenkomst

Noteer alvast in uw agenda: op 12 september 2019 organiseren we weer een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we het voorkeursalternatief. Meer informatie over de locatie, tijdstip en het programma volgt.
 
> naar de projectpagina
 
  
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp! Nog geen abonnee? Hier kunt u aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: reuseldeutrecht@dommel.nl. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanagers Frans Jagt (Reusel-De Mierden, +31411618468 ) of Mario Graat (+31618303246)
  
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel
 
Frans Jagt en Mario Graat
Omgevingsmanager
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via reuseldeutrecht@dommel.nl