Lees online  |  afmelden
Nieuwsbrief Reusel-De Mierden en De Utrecht
 
 Projectupdate - april 2019

Bezoek leden MER-commissie

Op 5 april hebben de leden van de MER-commissie een bezoek gebracht aan het gebied voor het N2000 / PAS-project Beekherstel Reusel de Mierden en Natte Natuurparel De Utrecht. De MER-commissie brengt een advies uit over het Milieu Effect Rapport dat nu wordt opgesteld. Bij De Buitenman kreeg de commissie een korte toelichting op het projectgebied en zijn de vragen vanuit de commissie besproken. Om een beter beeld van het gebied te krijgen, heeft de commissie een aantal plekken in het gebied bezocht.
...................
Terugblik informatieavond NRD
Tijdens de drukbezochte informatieavond op 26 februari in De Buitenman in Lage Mierde hebben we een toelichting gegeven op de notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Dat betekent dat we nu weten WAT we gaan onderzoeken en HOE we dat gaan doen. De presentatie die we deze avond gaven, kunt u op terugvinden op onze website. De vragen die zijn gesteld, kunt u samen met de antwoorden hier teruglezen.
.............
Introductie informatieplatform
Bij het maken van een plan komt veel kijken. Er zijn momenten binnen zo’n proces waarvan we het belangrijk vinden dat iedereen weet waar het over gaat. Bijvoorbeeld als een document ter inzage komt te liggen, zoals nu de NRD.  Daarom zijn we blij dat het gelukt is om alle relevante informatie voor u overzichtelijk op een interactief informatieplatform te plaatsen.  Veel informatie over het projectgebied vindt u op de interactieve kaarten. Hierop kunt u onder meer zien waar bijzondere natuur ligt en waar peilbuizen staan.  Wij vullen deze website steeds aan met actuele informatie.
> Naar het informatieplatform
 

NRD ter inzage bij provincie


Op donderdag 4 april hebben we een inloopmiddag en – avond georganiseerd over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Een tiental mensen hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Zij hebben zich nader laten informeren over wat er in de NRD staat en de stappen die volgen. De NRD ligt ter inzage sinds 18 maart tot en met 29 april. U kunt het officiële document vinden op de website van de provincie. Wilt u het document downloaden of zienswijze indienen, dat kan op de website van de provincie.

>Naar website provincie
Planning 

Met de NRD is de basis gelegd voor het maken van een milieueffectrapportage (MER). Het doel van zo’n procedure is het in beeld brengen van milieueffecten van de voorgenomen maatregelen, zodat het milieubelang volwaardig kan meewegen in de plannen en besluiten. De MER-procedure wordt door een onafhankelijk bureau uitgevoerd. We verwachten dat we de inhoud van de MER deze zomer aan u kunnen presenteren. Op onze website vindt u meer informatie over de MER.
> Naar de projectpagina
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp! Nog geen abonnee? Hier kunt u aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: reuseldeutrecht@dommel.nl. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanagers Frans Jagt (Reusel-De Mierden, +31411618468 ) of Mario Graat (+31618303246)
  
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel
 
Frans Jagt en Mario Graat
Omgevingsmanager
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via reuseldeutrecht@dommel.nl