Lees online  |  afmelden
Header nieuwsbrief Oude Strijper Aa

Project update -  juni 2020

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het project Oude Strijper Aa. Het waterschap gaat het beekdal van de Oude Strijper Aa samen met de streek, provincie en andere organisaties verbeteren. Dit betekent stikstofgevoelige natuur behouden en ook andere beschermde planten en dieren in het van oorsprong natte beekdal en moerassen- en vennengebied terugbrengen. Dit kan door enerzijds het water vast te houden en anderzijds de beek en natuur meer de ruimte te geven. Zo is het gebied ook beter bestand tegen droge en natte periodes. In deze nieuwsbrief krijgt u onder andere een update over het projectplan.

Ontwerp-projectplan Waterwet “Realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa” ter inzage

Waterschap De Dommel neemt in samenwerking met provincie Noord-Brabant en Staatsbosbeheer in het gebied de “Oude Strijper Aa” het voortouw bij de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen, maatregelen ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water en de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft voor het project op 2 juni 2020 het ontwerp-projectplan Waterwet en het m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld.

Doel van de plannen is om het gebied zó in te richten dat het klimaatbestendig is voor de toekomst. Er komt een extra impuls voor natuurherstel in het gebied en de partners werken aan het natuurnetwerk Brabant om zo de natuurgebieden beter op elkaar te laten aansluiten. De voedselrijke bovengrond zal onder andere worden afgegraven. Dit gebeurt met name op recent beschikbaar gekomen percelen en is vooral bedoeld om natte bossen en vochtige heide te ontwikkelen. De maatregelen hebben geen effecten buiten de af te graven percelen.

Meer weten over alle documenten die ter inzage liggen en hoe u hierop kunt reageren? Klik dan op deze link!


 
 
 

Wie wordt de aannemer?

Een aanbesteding is de procedure waarbij we bedrijven vragen om een offerte te maken voor de werkzaamheden die we voor ogen hebben. In die offerte staat onder andere de prijs hiervoor benoemd. Na sluitingsdatum selecteren we het bedrijf dat de opdracht krijgt. We noemen dit gunning. Op dit moment is de aanbesteding gestart. Eind deze maand verlenen we de gunning en is dus bekend welke aannemer de maatregelen gaat uitvoeren in Oude Strijper Aa. Daarna wordt met de omgeving, aannemer en ons een planning gemaakt van de werkzaamheden; daarin staat wat en  wanneer alles uitgevoerd wordt. Uiteraard nemen we u hierin mee.

Nog leuk weetje: we willen een container in het gebied plaatsen die als uitkijkpunt gebruikt kan worden. Een informatiebord geeft meer achtergrondinfo over het project en de maatregelen die we gaan nemen.


 
 
 

De (onder)waterwereld van de Oude Strijper Aa

De verborgen wereld langs en onder de waterspiegel van de Oude Strijper Aa is adembenemend mooi en wordt de komende jaren nog mooier. Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Hier dreigen stukken bos en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk. Bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. Daarom gaan we het beekdal herinrichten, zodat de natuur in en rond het water verbetert. Daarmee nemen we tegelijkertijd de maatregelen die nodig zijn vanuit Aanpak Stikstof. Dit doen we samen met provincie Noord-Brabant en andere partners zoals gemeente Heeze-Leende. Het werk moet in 2021 klaar zijn. Benieuwd naar alle werkzaamheden die we de komende jaren in dit mooie gebied gaan uitvoeren? Bekijk dan de video.

De blik van afdeling beheer op het project

Wim Cardinaal is regiobeheerder Boven Dommel de Kempen.Hij vertelt dat de afgelopen 50 jaar het beheren van de Oude Strijper Aa niet zo moeilijk was.“Tweemaal per jaar onderhielden we de beek met o.a. maaiwerk en haalden we los hout weg om zo ook overlast te voorkomen. Nadat de maatregelen zijn uitgevoerd, wordt het anders. Eerst was de Oude Strijper Aa een beek die vooral moest afvoeren, vooral gericht op de landbouw. Na uitvoering is het een beek gericht op natuurontwikkeling, water vasthouden en verdere ontwikkeling van het gebied. Voor de afdeling beheer betekent dit dat er meer specifieke kennis gevraagd wordt om te bepalen wat en wanneer er dingen moeten gebeuren. Zoals het gedeeltelijk maaien van de beek, maar ook het onderhoud van de poelen en bloemgraslanden en snoeien en beheren van de beplanting.“

De flora en fauna van beekdal Strijper Aa uitgelicht

Er groeien veel mooie dier- en plantensoorten in het beekdal. Zoals de dotterbloem die een paar keer per jaar bloeit (beginnend in april-mei en augustus-november). Dit mooie plantje groeit op zeer natte en ijzerrijke standplaatsen. Het wordt een stuk natter in het gebied en deze soort profiteert daar mooi van. En er is heel veel ijzer in de bodem in dit gebied waar dit plantje van houdt. De ijzerrijke bodem is te herkennen aan de rode kleur van het water. De dotterbloem trekt ook insecten aan. Met name de dotterbloemoermoet en het torkruidhaantje voedt zich door deze plant.  Een natter gebied is ook aantrekkelijk voor de kamsalamander.  Het dier heeft een bosrijk nodig (bijvoorbeeld met houtwallen of lagere struiken) met in de directe omgeving water (voor voortplanting) en poelen met veel voedselrijk eten voor de kamsalamander. De Oude Strijper Aa is daarom na de maatregelen nóg aantrekkelijker voor deze salamandersoort.

Contact
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door of de link om te abonneren op onze nieuwsbrieven!
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via mboerakkker@dommel.nl
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.dommel.nl/strijperaa. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Marlou Gremmen-Boerakker: 06-28464889.
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider
 
  
Financiering en samenwerking

Het project Strijper Aa is een samenwerking met meerdere partijen en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende, Staatsbosbeheer en natuurlijk alle betrokkenen uit het gebied
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via ybekema@dommel.nl