Lees online  |  afmelden
Hewader nieuwsbrief Tongelreep
Projectinformatie mei 2020

Herinrichting beekdal Tongelreep

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een meer natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Actuele informatie over dit project vindt u ook op de website  www.dommel.nl/Tongelreep. We praten u in deze nieuwsbrief bij over de plannen voor de ter inzage en we hebben leuk 'geboortenieuws.
 
 
 
Geluk en nieuw leven voor beekdal?

Wist u dat in het beekdal van de Tongelreep regelmatig ooievaars worden gespot? We hebben er even op gebroed maar kunnen nu met blijdschap vertellen dat er in het beekdal een ooievaarspaal is geplaatst ter hoogte van de weg “Opperheide”. Dit in samenwerking met provincie Noord-Brabant en gemeente Valkenswaard. Speciale dank aan de heer Moonen voor het maken van het nest en Staatsbosbeheer voor het leveren van de paal. In veel volksverhalen staat de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven. Dat kunnen we gebruiken in deze bijzondere tijden van Corona. Het is ook onze eerste echte “mijlpaal”  van de uitvoering van project herinrichting Tongelreep. We hopen dat een mooi ooievaarskoppel de paal als uitvalsbasis gaat gebruiken en dat we jonge ooievaars mogen verwelkomen!

 
Naar het informatieplatform
Projectplan fase 1 gereed

In de vorige nieuwsbrief hebben we het al aangekondigd: de projectuitvoering van project Tongelreep doen we in twee fasen. Voor fase 1 is het Projectplan Waterwet klaar. Dit projectplan gaat vooral over het gebied ten noorden van de stuw Driebruggen. Het projectplan is tot stand gekomen in nauw overleg met direct betrokkenen,  op basis van de eerder gemaakte ambitiekaart VKA+ (voorkeursalternatief) en het Programma van Wensen en Eisen.

Naast het projectplan Fase 1 worden de eventueel benodigde vergunningen voor dit projectplan tegelijkertijd ter inzage gelegd en is de Milieu-Effect-Rapportage (MER) in te zien. Voor fase 1 zijn alle benodigde percelen beschikbaar. Er is voor deze fase nu géén Provinciaal lnpassings Plan (PIP) nodig. Dat gebeurt pas in fase 2.

> Lees meer
Uitleg over plannen die ter inzage komen
De informatieavond over het Projectplan Waterwet (PPWW) fase 1 kan helaas niet doorgaan volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Het projectteam wil graag geïnteresseerden bijpraten op een andere manier. Daarom komt een presentatie op www.dommel.nl/tongelreep te staan op woensdagavond 20 mei a.s. vanaf 19.30 uur. We geven u daar uitleg over alle plannen die terinzage komen te liggen
Telefonisch spreekuur voor vragen

Heeft u vragen over de plannen die ter inzage komen of de te nemen maatregelen en wilt u graag iemand spreken over het project? We organiseren op dinsdag 26 en woensdag 27 mei telefonisch spreekuur. Interesse? Stuurt u dan vóór maandag 25 mei  12.00 uur een e-mail naar projecttongelreep@dommel.nl. Vermeld daarin uw naam, telefoonnummer en de vraag/vragen die u heeft. Wij kunnen u dan gericht antwoorden. Een projectteamlid belt u op één van de dagen terug. Heeft u hulp nodig bij het bekijken van de plannen? Heeft u nog andere vragen of zorgen? Bel ons dan via telefoonnummer 06-29159063 of stuur een Whatsapp.

NB de gestelde vragen per e-mail worden niet meegenomen als zienswijze. Indien u een zienswijze wilt indienen, dan kunt u dat doen op de reguliere manier (zie hieronder).

Officiële inspraak

Voor Fase 1 van het project Herinrichting Tongelreep maken we gebruik van een gecoördineerde procedure. Dit houdt in dat én het ontwerp-projectplan én de eventueel benodigde vergunningen én de Milieueffectrapportage tegelijkertijd voor fase 1 ter inzage worden gelegd.
Alle documenten zijn van 28 mei t/m 8 juli 2020 in te zien via:
•    Provinciale website (www.brabant.nl/terinzage)
•    Op verzoek kan een papieren exemplaar ingezien worden
Gedurende deze termijn kan iedereen hierop reageren. Dit kan digitaal via www.brabant.nl/terinzage of schriftelijk via naar provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van “zienswijze projectplan Tongelreep”.

Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06-29159063
 

   
Financiering en samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs. 
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door of de link om te abonneren op onze nieuwsbrieven!
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via projecttongelreep@dommel.nl