Lees online  |  afmelden


 

Nieuwsbrief Natte Natuurparel Kampina
Smalbroeken en Logtse Velden                            April 2020


Natuurmonumenten beheert het bijzondere natuurgebied de Kampina al bijna 100 jaar. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is de Kampina aangewezen als Natte Natuurparel en Natura2000-gebied. De verdroging van de natuur wordt hier een steeds groter probleem. Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten zijn samen aan de slag gegaan om het gebied te vernatten, zodat de belangrijke natuurwaarden, zoals de blauwgraslanden, blijven bestaan. Hierbij is het belang van droge voeten voor de omgeving niet uit het oog verloren.

 
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen over het project.

 
De gevolgen van het coronavirus (COVID-19) op projecten

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd -en wellicht nog gaat aankondigen- over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een grote impact op ons allemaal. Waterschap De Dommel  blijft ook in deze situatie het waterpeil beheren en ons afvalwater zuiveren, zodat we Nederland droog en ons water schoon en veilig houden. We nemen tijdig maatregelen zodat we onze taken kunnen blijven uitvoeren.


> Lees hier het volledige artikel

 
Het werk gaat zoveel mogelijk door!
 
 
We blijven zo veel mogelijk doorgaan met ons werk en de projecten in het veld. Dit geldt ook voor het project Kampina Zuidoost (Smalbroeken en Logtse Velden). Natuurlijk doen we dit veilig en met voldoende betrokkenheid van belanghebbenden uit de streek. Niet alleen het water, de natuur, de boeren en inwoners hebben daar belang bij, maar ook aannemers en andere bedrijven zijn deels afhankelijk van ons werk. We proberen zo ons steentje bij te dragen om de economie te blijven stimuleren. Daarbij gelden uiteraard altijd de richtlijnen van het RIVM, de veiligheid van onze werknemers en de directe omgeving.  
 
Uitvoering start na de zomer
Nog net voordat Nederland geconfronteerd werd met het coronavirus, kwam er op 19 februari, na de formele inspraakprocedure, een einde aan de beroepstermijnen van de plannen. "Er zijn geen beroepen ingediend", geeft projectmanager Eric Schellekens aan. "Dit betekent dat we ons kunnen voorbereiden op de uitvoering. Op dit moment zijn we, vanuit onze thuiswerkplekken, samen met de betrokken partijen druk bezig met het maken van het bestek. Zodra dit is afgerond kunnen we starten met de aanbesteding”.

Als de voorbereidingen en aanbesteding volgens planning verlopen, kan na de zomervakantie, in augustus, de schop de grond in.
> projectpagina Kampina
 
Bijeenkomsten gaan tot nader orde niet door
 
 
 
 
Werkzaamheden bij Heiloop afgerond


Tussen 12 en 28 februari zijn er voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Langs de Heiloop zijn bomen verwijderd die nu opgestapeld langs de beek liggen. Pas na het broedseizoen worden de boomstammen opgehaald.

Afweging met zorg
Om de doelen te realiseren, is het onder andere nodig om de Heiloop deels te dempen. Het dempen gebeurt met de grond van de kade die ernaast ligt. Deze wal is in 1954 gemaakt met zand uit de Heiloop die toen werd gegraven. De wal is begroeid geraakt met bomen, die nu grotendeels moeten worden verwijderd, ongeveer 30 procent van de bomen blijft behouden. Natuurmonumenten en het waterschap hebben met grote zorg bepaald welke bomen weg moeten en welke kunnen blijven staan. Ter compensatie worden in of buiten het projectgebied weer nieuwe bomen aangeplant. Het is op dit moment nog niet bekend op welke locatie dit precies zal zijn.

> projectpagina Kampina
Nieuws van onze partner Natuurmonumenten:
Grijze zandbij op de Kampina

De natuur staat op springen. Er komt al een lichtgroene gloed over de takken. De wilgen bloeien en de veldleeuwerik laat hoog boven de Kampina zijn jubelende zang horen. En wie goed luistert hoort bijen zoemen, veel bijen. Het zijn de geluiden van de lente, van nieuw leven! De lente kunnen ze gelukkig niet cancellen!
 
> Lees verder
 

Tip!

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar mensen die hier ook interesse in hebben: aanmelden nieuwsbrief
 
 
 
Website
Op www.dommel.nl/kampina vindt u achtergrondinformatie over het project.

Samenwerking en financiering

Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten en de provincie Noord_Brabant  werken samen aan het herstel van Natte Natuurparel Kampina Logtse Velden en Smalbroeken. 
Het project komt mede tot stand door financiële samenwerking met provincie Noord-Brabant.

 
 
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!  U kunt zich hier inschrijven.
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.