Lees online  |  afmelden
Hewader nieuwsbrief Tongelreep
Projectinformatie april 2020

Herinrichting beekdal Tongelreep

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een meer natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Actuele informatie over dit project vindt u ook op de website  www.dommel.nl/Tongelreep. We praten u in deze nieuwsbrief bij over de gevolgen van het coronoavirus op het project.
 
 
 
Project en het coronavirus (COVID-19)


De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd -en wellicht nog gaat aankondigen- over de aanpak van het coronavirus (COVID-19) hebben een grote impact op ons allemaal. Waterschap De Dommel  blijft ook in deze situatie het waterpeil beheren en  ons afvalwater zuiveren, zodat we Nederland droog en ons water schoon en veilig  houden. We nemen tijdig maatregelen zodat we onze taken kunnen blijven uitvoeren.

> Lees meer
Naar het informatieplatform
Informatiebijeenkomsten gaan tot nader orde niet door

In lijn met de adviezen van het RIVM en de gestelde maatregelen van het kabinet  stellen wij  interne en externe bijeenkomsten uit. Dat geldt ook voor de informatiebijeenkomst die we voor project herinrichting beekherstel Tongelreep in de planning hadden staan in mei. We zoeken naar alternatieve middelen  om u te informeren. We laten dit weten via een nieuwsbrief, onze projectpagina en social media kanalen (Twitter, Facebook en Instagram).

> Naar projectpagina
Twee projectplannen

De informatieavond in mei stond eigenlijk gepland om geïnteresseerden bij te praten over het projectplan voor de eerste fase. We hebben besloten om voor project Tongelreep twee projectplannen te maken, voor fase 1 en fase 2. Hieronder staat een toelichting waarom.

Het gebied van de Tongelreep is groot;  het loopt van de grens met België tot bijna in Achtereind. Op sommige delen is de opgave complexer dan op andere. Beekherstel bijvoorbeeld is voor het deel  ten noorden van de stuw driebruggen al gedaan/uitgevoerd en is daar niet meer nodig. Er hoeven hier slechts beperkte maatregelen genomen te worden om veel natuurdoelen veilig te kunnen  stellen. Met direct betrokkenen is nauw overleg gevoerd en de maatregelen kunnen uitgevoerd worden. Om deze verbetermaatregelen niet te laten wachten op de rest van het (complexere) plan voor de Tongelreep kiezen we voor een fasering.

In de eerste fase voeren we maatregelen uit ten noorden van de stuw driebruggen. Daarmee verbeteren we de grondwaterstanden voor de alluviale bossen én verbeteren we het afwateringssysteem.  Hiervoor is het Projectplan Waterwet (ppww fase 1) bijna klaar. We hopen u in mei te kunnen informeren over hoe u kennis kunt nemen van het plan, hoe u vragen kunt stellen en hoe daarna de officiële procedures verlopen.
Ondertussen werkt het projectteam door aan het Projectplan Waterwet fase 2. Daarin worden op basis van de eerder getoonde ambitiekaarten de overige maatregelen opgenomen. De gesprekken met belanghebbenden proberen we waar mogelijk op afstand door te laten gaan.  Natuurlijk doen we dit veilig en met voldoende betrokkenheid van belanghebbenden uit de streek. Niet alleen het water, de natuur, de boeren en inwoners hebben daar belang bij, maar ook aannemers en andere bedrijven zijn deels afhankelijk van ons werk. We proberen zo ons steentje bij te dragen om de economie te blijven stimuleren.

We blijven in contact

Zowel het presenteren van het eerste Projectplan waterwet (ppww fase 1) als de gesprekken aan de keukentafel kunnen we niet doen zoals we gewend zijn. Toch willen wij er alles aan doen om goed met u in contact te blijven. Zo zijn er al diverse video-bel-gesprekken gevoerd en zijn we nu druk bezig om straks op afstand de informatie goed te presenteren en vragen te kunnen beantwoorden. Maar ook gewoon nadere uitleg over de telefoon of e-mail doen wij graag. Laat het dus vooral weten als u zorgen, vragen of ideeën hebt!

Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 

   
Financiering en samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs. 
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door of de link om te abonneren op onze nieuwsbrieven!
Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Schrijf u dan hier uit.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via projecttongelreep@dommel.nl