Lees online  |  afmelden
Hewader nieuwsbrief Tongelreep
Projectinformatie februari 2020

Herinrichting beekdal Tongelreep

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een meer natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Actuele informatie over dit project vindt u ook op de website  www.dommel.nl/Tongelreep.

Het jaar 2020 is al weer begonnen. We kijken terug op een geslaagde winterwandeling begin januari, er zijn extra peilbuizen geplaatst en we werken aan het ontwerp-projectplan.
 
 
 
Winterwandeling een succes


Dat de Tongelreep ook mooi is in de winter, hebben velen ontdekt tijdens een wandeling die we met Staatsbosbeheer op zaterdag 4 januari jl organiseerde. Samen met boswachter Erik Schram en een schaapsherder namen we zo’n 30 enthousiaste wandelaars mee mee door beek, bos, hei en vennen. Erik vertelde dat beschermde planten en dieren in het van oorsprong natte beekdal en moerassen- en vennengebied (bijna) zijn verdwenen. Om waardevolle natuur te herstellen en te behouden, gaan we het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Projectleider Hans Koekkoek en omgevingsmanager Ynte Bekema vertelden hier meer over. We willen vaker excursies organiseren in het gebied. Ga je ook een keer mee? Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor de volgende!

Naar het informatieplatform
Op weg naar ontwerp-plannen

Op de informatiebijeenkomst van 1 oktober hebben we onze ideeën voor de inrichting van het beekdal laten zien aan de hand van ambitiekaarten (voorkeursalternatief/ voorkeursalternatief+). Aan verschillende tafels hebben we van de aanwezigen waardevolle input gekregen. Al deze input is opgenomen in het programma van wensen en eisen. We gebruiken dit nu als input bij het opstellen van de ontwerp-plannen. In het stappenplan (plaatje) is te zien waar we staan, namelijk het opstellen van de ontwerp-plannen.

Benieuwd naar de invulling van de wensen?
In een complex project als dit zijn er veel dingen waar we rekening mee houden. We bekijken welke wensen we kunnen inpassen in de ontwerp-plannen, uiteraard zonder daarbij andere doelen of belangen te schaden. Op ons informatieplatform zijn alle opgehaalde wensen te zien en geven we, wanneer bekend, aan of de wens al dan niet kunnen meenemen en waarom. De komende maanden gaan we verder met het opstellen van de ontwerp-plannen. We hopen komend voorjaar/begin zomer u het resultaat te kunnen laten zien. Uiteraard organiseren we daarvoor weer een bijeenkomst. Heeft u in de tussentijd nog vragen? Neem dan even contact op met onze omgevingsmanager Ynte Bekema via tel. 06 2915 9063 of e-mail

> Naar het informatieplatform
Extra peilbuizen geplaatst

Peilbuizen, ook wel grondwatermeetpunten, meten de hoogte van de grondwaterstand. Sommigen daarvan meten ook de kwaliteit (samenstelling) van het grondwater. Het geeft ons inzicht in het watersysteem. Met de verzamelde meetgegevens kunnen we onze grondwatermodellen verfijnen. Die modellen gebruiken we om mogelijke effecten van de maatregelen te kunnen inschatten. Na uitvoering van het project hebben de peilbuizen ook nog toegevoegde waarde. We willen goed in de gaten kunnen houden of er werkelijk geen ongewenste veranderingen optreden.

In het gebied rond de Tongelreep zijn al veel peilbuizen aanwezig. Ook in het Leenderbos en op de heide zijn meerdere meetpunten. Wij hebben afgelopen jaar een inventarisatie gemaakt van bestaande meetpunten en daar op strategische plekken meetpunten aan toegevoegd. Inmiddels zijn ook deze meetpunten geïnstalleerd en krijgen we alle meetgegevens door. Heeft u interesse in gegevens van bepaalde peilbuizen? Neemt u dan even contact met ons op via e-mail.

Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wilt bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: projecttongelreep@dommel.nl 
Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider

   
Financiering en samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs. 
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via projecttongelreep@dommel.nl