Lees online  |  afmelden


 

Nieuwsbrief Natte Natuurparel Kampina
Smalbroeken en Logtse Velden                            februari 2020


Natuurmonumenten beheert het bijzondere natuurgebied de Kampina al bijna 100 jaar. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is de Kampina aangewezen als Natte Natuurparel en Natura2000-gebied. De verdroging van de natuur wordt hier een steeds groter probleem. Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten zijn samen aan de slag gegaan om het gebied te vernatten, zodat de belangrijke natuurwaarden, zoals de blauwgraslanden, blijven bestaan. Hierbij is het belang van droge voeten voor de omgeving niet uit het oog verloren.

 
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen over het project.

 
Definitief projectplan ter inzage

Op 20 december 2019 heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel het projectplan Waterwet "Natte Natuurparel Kampina Zuidoost" (Smalbroeken en Logtse Velden) vastgesteld.  In dit plan staan de maatregelen omschreven die in en aan de rand van de
Kampina uiterlijk in 2021 uitgevoerd gaan worden om het natuurlijke watersysteem in het gebied te verbeteren. Door goede samenwerking tussen Waterschap De Dommel, Natuurmonumenten en de provincie Noord-Brabant is er tot één gezamenlijke
inrichting gekomen waar alle partijen
achter staan. Waterschap De Dommel neemt
het voortouw in de uitvoering van de plannen.

Het projectplan ligt vanaf 9 januari 2020 tot en met 19 februari 2020 ter inzage

Voorbereidende werkzaamheden Heiloop februari 2020

Heiloop met kalkrijk (oranje) kwel

Bomenkap

In de tussentijd is het voorwerk op de uitvoering gestart. Het verwijderen van een deel van de bomen langs de Heiloop, behoort tot deze voorbereidingen. De werkzaamheden starten op 12 februari aanstaande. Het werk wordt uitgevoerd door Boomenrooierij Van Weert Rondhout B.V. Naar verwachting kan de aannemer het werk binnen twee weken afronden.

Afweging met zorg
Om de doelen te realiseren, is het onder andere nodig om de Heiloop deels te dempen. Het dempen gebeurt met de grond van de kade die ernaast ligt. Deze wal is in 1954 gemaakt met zand uit de Heiloop die toen werd gegraven. De wal is begroeid geraakt met bomen, die nu grotendeels moeten worden verwijderd, ongeveer 30 procent van de bomen blijft behouden. Natuurmonumenten en het waterschap hebben met grote zorg bepaald welke bomen weg moeten en welke kunnen blijven staan. Ter compensatie worden in of buiten het projectgebied weer nieuwe bomen aangeplant. Het is op dit moment nog niet bekend op welke locatie dit precies zal zijn. Het verwijderen van de bomen gebeurt in deze periode, nog voor het broedseizoen begint.
> Lees hier het volledige artikel
Samen natschade voorkomen


Onlangs verscheen er een interessant artikel in de nieuwsbrief Boeren met Water. Een interview met paardenhouder Dester van Nunen van Hoeve Basnisveld en assistent projectleider Bas van Bergen van Waterschap De Dommel. Over hoe bedrijfsvoering en natuurontwikkeling hand in hand gaan.
 
Lees hier het interview
 

Tip!

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar mensen die hier ook interesse in hebben: aanmelden nieuwsbrief
 
 
Website
Op www.dommel.nl/kampina vindt u achtergrondinformatie over het project.

Samenwerking

Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten werken samen aan het herstel van Natte Natuurparel Kampina Logtse Velden en Smalbroeken.

Financiering
De herinrichting van Natte Natuurparel Kampina Logtse Velden en Smalbroeken komt mede tot stand door financiële samenwerking met provincie Noord-Brabant.
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door! Nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.