Lees online  |  afmelden
Header nieuwsbrief Oude Strijper Aa

Project update -  December 2019

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het project Oude Strijper Aa. In het beekdal dreigen bossen en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk door te hoge stikstofuitstoot. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en klimaatbestendiger maken. In deze nieuwsbrief besteden wij aandacht aan de terinzage van het Projectplan en wat daarna gepland staat. Ook blikken we tientallen jaren terug hoe het beekdal er toen uit zag.

Plannen voor herinrichting beekdal van Oude Strijper Aa terinzage

Het projectplan voor de herinrichting van het beekdal van Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 27 december 2019 tot en met 6 februari 2020 liggen de plannen ter inzage. U kunt de plannen op werkdagen inzien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:

•    Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel
•    Gemeentehuis van Cranendonk, Capucijnerplein 1 te Budel
•    Gemeentehuis van Heeze Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze
•    Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Projectplan online bekijken
Het goedkeuringsbesluit, het projectplan, het inpassingsplan, de ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en bijbehorende relevante stukken zijn ook digitaal beschikbaar via www.Brabant.nl/ipOudeStrijperAa. Het inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke website voor alle ruimtelijke plannen  (NL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-va01)

We werken via een gecoördineerde procedure. Dat betekent dat na vaststelling van het projectplan waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap, op 4 december 2019 door Gedeputeerde Staten goedkeuring verleend is aan dit projectplan waterwet.  Dit goedkeuringsbesluit ligt mede ter inzage. Meer informatie vindt u in de kennisgeving van de terinzagelegging.

 

 
 
 

Plannen definitief en nu?

Stilzitten is er niet bij! We gaan als waterschap nu een zogenaamd bestek maken. Dit bevat als eerste een algemeen deel met de algemene omschrijving, algemene projectgegevens, bepalingen over werkzaamheden, regelingen over de aanbesteding en inschrijving. Vervolgens beschrijven we welke voorwaarden en voorschriften van toepassing zijn zoals bepalingen rondom verzekeringen, bepalingen over verrekeningen van wijzigingen en meer- en minderwerk, bepalingen over tekeningen en berekeningen en regelingen omtrent de arbeidsomstandigheden. Ook bouwplaatsvoorzieningen komen aan de orde. Vervolgens beschrijven we de werkzaamheden in onderdelen: de toe te passen materialen met specificaties. Als het bestek klaar is, gaan we op zoek naar een aannemer die de werkzaamheden kan gaan uitvoeren. Dat zal in het voorjaar van 2020 zijn.


Uit de oude doos!
Fotowedstrijd De Dommel
Hoe zag de Oude Strijper Aa eruit 50 jaar geleden? Op deze foto, vastgelegd door Wim Westmijze in 1967, kijk je richting de Dollinger putten. Het is vlakbij de bielzenbrug. Destijds liep er een weggetje tussen de boomgaarden door naar de Dollinger putten (en het vuilnisveldje dat daar lag). Nu is alleen de eerste boomgaard er nog, maar de elzen van de tweede boomgaard staan er nog steeds!  En het weggetje is er ook nog. Deze loopt tot aan het land van Sjaak Cardinaal. De Aa liep direct achter de elzen die rond de tweede boomgaard stonden. Heeft u nog foto’s van vroeger van de Oude Strijper Aa? Dan ontvangen wij die graag per e-mail.
Fijne feestdagen!


Wij wensen u prettige feestdagen en een goed en gezond 2020!

Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: ybekema@dommel.nl
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.dommel.nl/strijperaa. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider
  
Financiering en samenwerking

Het project Strijper Aa is een samenwerking met meerdere partijen en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende, Staatsbosbeheer en natuurlijk alle betrokkenen uit het gebied
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via ybekema@dommel.nl