Lees online  |  afmelden
 
Nieuwsbrief Natte Natuurparel Kampina
Logtse Velden en Smalbroeken

Natuurmonumenten beheert het bijzondere natuurgebied de Kampina al bijna 100 jaar. Vanwege de unieke hydrologische situatie in de beekdalen en rond de vennen is de Kampina aangewezen als Natte Natuurparel en Natura2000-gebied. De verdroging van de natuur wordt hier een steeds groter probleem. Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten zijn samen aan de slag gegaan om het gebied te vernatten, zodat de belangrijke natuurwaarden, zoals de blauwgraslanden, blijven bestaan. Hierbij is het belang van droge voeten voor de omgeving niet uit het oog verloren.
 
Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen over het project. 
Op weg naar een definitief projectplan

Het ontwerp-projectplan Kampina Zuid-Oost (Smalbroeken en Logtse Velden) beschrijft de basis voor het project. Hierin staat het werk omschreven en de wijze waarop het wordt uitgevoerd. Er is voor dit plan een zorgvuldige inspraakprocedure gevolgd. De provincie Noord-Brabant heeft deze procedure gecoördineerd. Zo zijn er verschillende ontwerp-aanvragen en ontwerp-vergunningen tegelijkertijd ter inzage gelegd.
 
 Definitief
 “Op dit moment zijn we bezig met de beantwoording van de ingediende zienswijzen. We maken afwegingen en kijken wat deze betekenen voor het definitieve projectplan”, geeft projectmanager Eric Schellekens van Waterschap De Dommel aan. “We hopen dat het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel  tegen het einde van dit jaar het definitieve projectplan kan vaststellen. In de zes weken die hierop volgen, is er nog een mogelijkheid voor het instellen van een beroep".
  
Start uitvoering
In de tussentijd is het voorwerk op de uitvoering gestart. De eerste voorbereidende werkzaamheden zullen naar verwachting al komend voorjaar plaats vinden. Als deze voorbereidingen en de aanbesteding van de aannemer volgens planning verlopen, kan na de zomer van 2020 de schop de grond in. Een deel van de maatregelen wordt later, in  2021, uitgevoerd. De gefaseerde uitvoering gebeurt om ecologische redenen. Zo wordt in de eerste fase bijvoorbeeld de nieuwe poel al gegraven, waardoor in de tweede fase deze poel al begroeid en geschikt is voor de bijzondere flora en fauna (zoals onder andere de gevlekte witsnuitlibel). Daarna starten de werkzaamheden aan de beek pas.
 


Nieuws van onze partner Natuurmonumenten:
Project Herstel venoevers


Van oktober 2019 tot februari 2020 voert Natuurmonumenten een natuurherstelproject uit op de Kampina en in de Oisterwijkse Bossen en Vennen. Beide gebieden lijden onder een overmaat aan stikstof en dat is schadelijk voor het leefgebied van veel planten en dieren. Zo holt onder meer de kwaliteit van het leven op de venoevers achteruit. Maatregelen zijn daarom nodig, zodat de natuurlijke oeverbegroeiing herstelt, maar ook de waterkwaliteit verbetert
 
> Lees verder
 

Tip!

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar mensen die hier ook interesse in hebben: aanmelden nieuwsbrief
 
 
Website
Op www.dommel.nl/kampina vindt u achtergrondinformatie over het project.

Samenwerking

Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten werken samen aan het herstel van Natte Natuurparel Kampina Logtse Velden en Smalbroeken.

Financiering
De herinrichting van Natte Natuurparel Kampina Logtse Velden en Smalbroeken komt mede tot stand door financiële samenwerking met provincie Noord-Brabant.
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door! Nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.