Lees online  |  afmelden
Hewader nieuwsbrief Tongelreep
Projectinformatie okt.-nov. 2019

Herinrichting beekdal Tongelreep

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een meer natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Actuele informatie over dit project vindt u ook op de website  www.dommel.nl/Tongelreep. In deze nieuwsbrief geven we u een update over de oogst die we hebben opgehaald op de ambitiekaart voor Herinrichting De Tongelreep.
 
 
 

Mooie oogst op ambitiekaart!

 


Klik met waterDe ambities voor Herinrichting De Tongelreep zijn op kaart gezet. Daarop staan maatregelen die we verplicht uit moeten voeren om de Natura2000-gebieden niet te laten verslechteren én maatregelen die in onze ogen genomen moeten worden om álle doelen in het gebied te kunnen realiseren. Tijdens de bijeenkomst op 1 oktober hebben we reacties opgehaald op deze kaart. Ook was het mogelijk om tot 20 oktober digitaal input te geven op de kaart via ons interactief platform.

Wat is er opgehaald?
De reacties van de informatiebijeenkomst van 1 oktober én  de input die daarna nog door mensen gegeven is, kunt u zien op het interactief platform. In totaal zijn dat 73 wensen en knelpunten. De helft van de ingediende opmerkingen heeft te maken met waterhuishouding, gevolgd door natuur & landschap en recreatie. Sommigen hebben zorgen geuit over de vernatting van percelen. Of hebben een verzoek ingediend voor een goede 0-meting. Ook hebben we wensen binnengekregen over aanvullende recreatieve voorzieningen of juist geen recreatieve ontsluiting. We zijn erg blij dat we zoveel input hebben gekregen. Dit helpt ons om een zo goed mogelijk plan maken.

Hoe verder?
De input nemen we samen met de andere wensen (uit bijvoorbeeld de keukentafelgesprekken) op in het zogenaamde Programma van Wensen en Eisen. Dit gebruiken we om de komende periode een zo goed mogelijk Ontwerp Projectplan te maken. Naar verwachting is dat ergens in het voorjaar/de zomer van 2020 klaar. Uiteraard berichten we u hierover onder andere in de nieuwsbrief.

Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wilt bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: projecttongelreep@dommel.nl 
Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider

   
Financiering en samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs. 
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via projecttongelreep@dommel.nl