Lees online  |  afmelden
Header nieuwsbrief Oude Strijper Aa

Project update -  juli 2019

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het project Oude Strijper Aa. In het beekdal dreigen bossen en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk door te hoge stikstofuitstoot. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en klimaatbestendiger maken. De provincie Noord-Brabant wil graag dat we deze werkzaamheden in 2021 afronden, omdat het een project is van Programma Aanpak Stikstof. In deze nieuwsbrief blikken we terug op de informatieavond over het Ontwerp Projectplan Waterwet en vertellen we u meer over welke plannen er ter inzage komen te liggen.

Ter inzagelegging en mogelijkheden tot reageren op plannen

Het ontwerp-projectplan, het ontwerp-inpassingsplan, inclusief m.e.r.-beoordeling en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming) en bijbehorende relevante stukken zijn in te zien met ingang van 11 juli 2019 tot en met 21 augustus 2019 op de volgende wijze via:

 • De website van provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/ontwerpipOudeStrijperAa
 • Op werkdagen kunnen de stukken ook worden ingezien bij de volgende instanties tijdens de daar gebruikelijke openingstijden:
  - Gemeentehuis Heeze Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze;
  - Gemeentehuis Cranendonk, Capucijnerplein 1 te Budel;
  - Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56 te Boxtel;
  - Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.
 • Het ontwerp-inpassingsplan is ook in te zien op de landelijke site voor alle ruimtelijke plannen www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-on01)


Zienswijzen indienen

Gedurende deze termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-projectplan, het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming (soortenbescherming).

 • U kunt eenvoudig digitaal reageren via www.brabant.nl/ontwerpipOudeStrijperAa
 • U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.
 • Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van projectplan/inpassingsplan Herinrichting Oude Strijper Aa, C2247324.
 • Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de heer R. Dobbelsteen, via 06-50732137 of rdobbelsteen@dommel.nl.

Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen, dan wel apart per plan/besluit, in te dienen. In de zienswijze dient vermeld te worden of de zienswijze gericht is tegen projectplan waterwet, het inpassingsplan, danwel de ontheffing Wet natuurbescherming.

Welke plannen zijn er en wat staat er in?

In het vorige artikel kon u lezen welke documenten
ter inzage komen en hoe u hierop een reactie kunt geven.

Maar wat houden de plannen nu exact in?

We hebben voor uw gemak hiervan een samenvatting gemaakt.

Deze kunt u hier vinden.


Terugblik informatieavond Ontwerp Projectplan 25 juni
Fotowedstrijd De Dommel
Het Ontwerp Projectplan voor de herinrichting van het beekdal van de Oude Strijper Aa is opgesteld. Vanaf 11 juli liggen de plannen ter inzage. Om een toelichting te geven op de plannen en geïnteresseerden de mogelijkheid te geven om vragen te stellen, organiseerden we op dinsdagavond 25 juni een informatieavond bij Camping de Riestenblik in Leende. De warme avond startte met een plenaire presentatie met algemene uitleg over het Ontwerp Projectplan. De rest van de avond heeft het projectteam de plannen aan de hand van grote kaarten toegelicht. Ondanks het warme weer waren er toch een behoorlijk aantal geïnteresseerden. Wij kijken terug op een geslaagde avond.

Na de periode van het indienen van zienswijzen zullen de reacties al dan niet verwerkt worden in de definitieve plannen. Provincie Noord-Brabant moet de plannen na de ter inzage termijn en reacties nog goedkeuren. Naar verwachting hebben we in het najaar van 2019 definitieve plannen. De plannen zullen, afhankelijk van procedures, in de zomer van 2020 onherroepelijk zijn. We kunnen dan in het najaar van 2020 beginnen met de uitvoering.
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: ybekema@dommel.nl
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.dommel.nl/strijperaa. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider
  
Financiering en samenwerking

Het project Strijper Aa is een samenwerking met meerdere partijen en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende, Staatsbosbeheer en natuurlijk alle betrokkenen uit het gebied
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via ybekema@dommel.nl