Nieuwsbrief juni 2018
Herinrichting Groote Beeze

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging van het gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken en wateroverlast te beperken. Ook willen we het gebied toegankelijker maken voor recreatie. Sinds het voorjaar van 2017 zijn we bezig met de voorbereidingen. De planning is om in 2021 met de werkzaamheden te starten. Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van het project.

Herijking visie 2005

We zijn in 2018 gestart met de herijking van de visie voor de Groote Beerze. In 2 druk bezochte werksessies hebben we vooral informatie en ideeën opgehaald uit de streek. Op 10 april was de laatste bijeenkomst in D’n Oard in Casteren. Hier hebben we de concept visie gepresenteerd.
Benieuwd naar deze visie? Je kunt de visie altijd  nalezen

Vooruitblik
We zetten op dit moment de laatste puntjes op de i. Nog voor de zomervakantie wordt de visie vastgesteld door het bestuur van Waterschap De Dommel. Omdat we samen met de gemeenten Oirschot en Bladel en Brabants Landschap aan de slag gaan, zullen ook zij de visie vast stellen. 
Groote Beerze fase 1: van voorbereiding naar een ontwerp

De eerste fase van het project heeft een strakke deadline. De uitvoering start in het najaar van 2020. Het gaat om het traject van de weg De Hoeve tot aan de kapel in Westelbeers, waarbij aan de al meanderende beek ter hoogte van het Westelbeers Broek niets wordt veranderd. 
De maatregelen die we willen nemen hebben effect op: 
  • het beekdal en de daarin gelegen agrarische gronden. Om deze effecten goed in beeld te krijgen, hebben we de huidige situatie nauwkeurig in beeld gebracht en gecheckt met de grondgebruikers/eigenaren in het gebied. Vervolgens hebben we de effecten berekend. We zijn met alle grondeigenaren die effecten ondervinden in gesprek.
  • andere vormen van gebruik van het gebied. Sommige wandelpaden verdwijnen en het gebied krijgt er nieuwe wandelpaden bij. De input die we hebben gekregen tijdens de visie-bijeenkomsten nemen we hierin mee.

Inloopavond
Op 3 juli organiseren wij een inloopavond, specifiek voor dit deel van het project. U bent van harte welkom bij de Beukentuin aan de Ir. Mettropweg 3 in Hoogeloon. Vanaf 19.30 uur zijn wij aanwezig om u te informeren over het project en om uw vragen te beantwoorden.
 

Groote Beerze bij Omroep Brabant

Kijktip!
Zaterdag 15 juni was ons de Groote Beerze te zien op Omroep Brabant tijdens een nieuwe aflevering van Natuurrijk. Maud Hawinkels onderzoekt het leven in de Groote Beerze. Van het gezuiverde water in het Waterpark tot aan de waterkreeftjes in de meanderende beek bij Westelbeers. Deze uitzending terugkijken (dit gaat het best in Chrome)
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe ziet de planning eruit?


 

2017 - 2018    Voorbereidingen en onderzoek naar maatregelen en effecten
2017 - 2018    Overleg met grondeigenaren, uitwerken van ontwerp-projectplan
2019               Inspraak op plannen, aanvraag van vergunningen
2020               Voorbereidingen voor de uitvoering
2021 e.v.        Aanbesteding en uitvoering van werkzaamheden

Graag een persoonlijk gesprek? Dat kan!
We stellen de ervaringen en ideeën vanuit het gebied erg op prijs. Wilt u - of uw organisatie of vereniging - met ons van gedachten wisselen? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

Blijf op de hoogte
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Fijn als u hen tipt. Abonneren kan via de website.


Contact
Op www.dommel.nl/grootebeerze vindt u achtergrondinformatie over het project. Heeft u vragen of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact op: Ted van Paassen (Technisch- en omgevingsmanager), tvpaassen@dommel.nl, tel. 06-11868521, of Nicole Abrahams (Assistent projectleider), nabrahams@dommel.nl, tel. 06-28430743.


Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Eric Schellekens
Projectmanager Groote Beerze

Financiering
De herinrichting van beekdal Groote Beerze
komt mede tot stand door financiële samenwerking
met provincie Noord-Brabant