Lees online  |  afmelden
Header nieuwsbrief Oude Strijper Aa

Project update -  mei 2019

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het project Oude Strijper Aa. In het beekdal dreigen bossen en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk door te hoge stikstofuitstoot. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en klimaatbestendiger maken. De provincie Noord-Brabant wil graag dat we deze werkzaamheden in 2021 afronden, omdat het een project is van Programma Aanpak Stikstof. In deze nieuwsbrief blikken we terug op Zondag Waterdag en kijken we vooruit naar de komende informatieavond over het Ontwerp Projectplan Waterwet. Ook geven we een blik achter de schermen bij de keukentafelgesprekken die we voeren.

Informatieavond over Ontwerp Projectplan Waterwet op 25 juni

Na een lange periode van voorbereiding is het Ontwerp Projectplan Waterwet voor de herinrichting van het beekdal van de Oude Strijper Aa opgesteld. Rondom de zomerperiode liggen de plannen ter inzage. Uiteraard geven we graag een toelichting op de plannen en willen we geïnteresseerden de mogelijkheid geven om vragen te stellen. Daarom organiseren we op dinsdagavond 25 juni een informatieavond van 19.00-21.00 uur (zaal open om 18.45 uur voor koffie/thee) bij Camping de Riestenblik in Leende. We starten de avond met een plenaire presentatie van een half uurtje met algemene uitleg over het Ontwerp Projectplan Waterwet. De rest van de avond staan medewerkers van Waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant klaar om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de avond is niet noodzakelijk.

Provincie Noord-Brabant moet het plan na de ter inzage termijn en reacties nog goedkeuren. Naar verwachting hebben we in de zomer van 2020 een definitief projectplan. Dan kunnen we in het najaar van 2020 beginnen met de uitvoering.


Terugblik op Zondag Waterdag 19 mei

Op zondag 19 mei 2019 organiseerde het waterschap van 10.00-16.00 uur de publieksdag Zondag Waterdag. De locatie voor deze leuke en leerzame dag vol met activiteiten was dit jaar de rioolwaterzuivering in Soerendonk. Ook het projectteam van Oude Strijper Aa was aanwezig en name de bezoekers mee in het hoe en waarom van de herinrichting van het beekdal. Anne Cardinaal, student aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, liet kinderen met haar watertafel zien hoe je maatregelen kunt nemen tegen de gevolgen van piekbuien.Anne zou voor haar opleiding een lespakket maken over het project Oude Strijper Aa voor de leerlingen van haar oude basisschool Sint Jan. Hierin zijn wat wijzigingen gekomen. Het waterschap bekijkt opnieuw de mogelijkheden voor een lespakket met de basisschool. In de volgende nieuwsbrief meer informatie hierover.

Aan de keukentafel
Fotowedstrijd De Dommel
Met alle grondeigenaren, die mogelijk iets gaan merken van gevolgen van de plannen, zijn we in gesprek. In overleg proberen we voor de best passende oplossing te gaan. Soms komt dat neer op het verkopen van grond. In sommige gevallen hebben we ook de mogelijkheid om ruilgrond aan te bieden. Anderen kiezen ervoor om percelen zelf in te richten (zelfrealisatie) zodat de natuurdoelen gerealiseerd worden en men zelf eigenaar blijft.

Met de meeste eigenaren hebben we inmiddels overeenstemming. Met sommigen kost het wat meer tijd omdat bij de beoogde ruiling meerdere partijen betrokken zijn. Naast grondeigenaren voert Staatsbosbeheer in het gebied van de Gastelsche heide ook gesprekken met een aantal van haar pachters.
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: ybekema@dommel.nl
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.dommel.nl/strijperaa. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider
  
Financiering en samenwerking

Het project Strijper Aa is een samenwerking met meerdere partijen en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende, Staatsbosbeheer en natuurlijk alle betrokkenen uit het gebied
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via ybekema@dommel.nl