Lees online  |  afmelden
Hewader nieuwsbrief Tongelreep
Projectinformatie mei 2019

Terugblik NRD

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een meer natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. Actuele informatie over dit project vindt u ook op de website  www.royalhaskoningdhv.com/Tongelreep. In deze nieuwsbrief vertellen we over de reacties die zijn binnengekomen op de notitie Reikwijdte en Detailniveau, wat we hiermee doen en wat de vervolgplanning is.
 
 
 
Negen reacties op NRD

Voor het project Herinrichting beekdal Tongelreep is een notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gemaakt. Dit is de eerste fase van de Milieu Effect Rapportage (MER). De NRD geeft aan welke varianten van maatregelen we in de MER gaan onderzoeken en hoe we dat gaan doen. Dat staat in de NRD waarover u meer informatie vindt op de website van De Dommel. Tussen 18 maart en 29 april 2019 lag de NRD ter inzage bij de provincie Noord-Brabant. U kunt het rapport van de NRD hier vinden.

Er zijn 9 reacties binnen gekomen op de NRD. De provincie beantwoordt deze reacties in een Nota van Inlichtingen en beslist of de juiste varianten in kaart zijn gebracht en op welke milieueffecten deze onderzocht moeten worden. De onafhankelijke Commissie m.e.r geeft hier ook een advies over. Bijvoorbeeld over zaken die straks in de milieueffectrapportage niet mogen worden vergeten. Met al deze informatie kan het waterschap weer verder.
 


Veelgestelde vragen op de website

Heeft u nog vragen over het NRD of over het project in het algemeen? Kijk dan eens naar onze veelgestelde vragen op onze website!

>Naar website waterschap
De volgende stap: een voorkeursalternatief in opmaat naar de m.e.r.

Als de NRD definitief is, is het tijd voor een onderzoek naar de milieueffecten van de in het definitieve NRD genoemde varianten. Deze komen te staan in een milieueffectrapportage (m.e.r.). Met de uitkomsten van het uit te voeren onderzoek kunnen we het milieubelang volwaardig meewegen in de plannen en besluiten voor het beekdal De Tongelreep. Zo kunnen we op een weloverwogen manier komen tot een voorkeursalternatief. Dit zal rond de zomer van 2019 zijn. Op basis van de m.e.r. maken we een projectplan. Het projectplan beschrijft het werk en de wijze waarop de maatregelen worden uitgevoerd. We streven ernaar om de herinrichting van het beekdal van de Tongelreep eind 2021 af te ronden.

Stappenplan
 

Klik met waterWe begrijpen dat het veel informatie is dat niet altijd even makkelijk is te doorgronden. Daarom hebben we een overzichtelijk stappenplan  gemaakt waarin de verschillende stappen en de producten in een tijdlijn zijn getekend.

> Naar het stappenplan

Puzzel ruilgrond neemt vorm aan
 

Klik met waterMet de grondeigenaren voeren we regelmatig keukentafelgesprekken. Onder andere aankoop van grond is dan een onderwerp, maar ook het zelf realiseren van een stukje natuur. We bekijken samen wat hiervoor de mogelijkheden zijn. Inmiddels is circa 28 hectare grond voor de natuurdoelen verworven. Daarnaast beschikken we inmiddels over ongeveer 9 hectare ruilgrond. Het blijft puzzelen om gronden te ruilen in het kader van het project, maar het krijgt langzamerhand meer vorm!

Het veld in!
 

Klik met waterHet projectteam van Herinrichting beekdal de Tongelreep gaat soms letterlijk het veld in om de opgave waarvoor ze staat door te nemen en om goed af te stemmen met samenwerkingspartners.
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wilt bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: projecttongelreep@dommel.nl 
Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider

   
Financiering en samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs. 
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via projecttongelreep@dommel.nl