Lees online  |  afmelden
Nieuwsbrief -  april 2019

Droge Voeten Sint-Oedenrode

Via deze tweede nieuwsbrief willen we u graag informeren over het project ‘Droge Voeten Sint-Oedenrode’. In het kader van een klimaatbestendig Sint-Oedenrode werken de gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel de komende jaren samen aan deze opgave. Dit betekent voldoende water in tijden van droogte, maar ook beschermen tegen wateroverlast.
Inmetingen in het projectgebied

Voor het project Droge Voeten Sint-Oedenrode is het belangrijk dat we over de juiste informatie beschikken. Daarom hebben we in Sint-Oedenrode de afgelopen periode veel zogenaamde ‘inmetingen’ gedaan. U moet dan denken aan hoogtes van deurdrempels van bijgebouwen (schuurtjes) en eventuele ramen van gebouwen en kelders in de omgeving van het projectgebied. Maar ook hoogtes van gemalen en overige objecten in de openbare ruimte. Al deze meetgegevens zijn verzameld en verwerkt, zodat ze in het vervolgtraject ingezet kunnen worden. Deze gegevens zijn nodig om te bepalen of er op een plek mogelijk wateroverlast op kan treden. Als dit het geval is, kan ook bepaald worden hoe hoog de maatregel moet worden.
Landmeter Michael Blom aan het werk

Gesprekken direct betrokkenen / grondeigenaren
Intussen zijn er gesprekken gevoerd met direct betrokkenen en grondeigenaren waar voor het project hoogstwaarschijnlijk maatregelen genomen moeten worden. Ook zijn er verdere gesprekken geweest met de lokale verenigingen rondom de Neul. Die situaties hebben we nu nagenoeg allemaal in beeld. Wilt u ook graag in gesprek over het project? Heeft u ideeën, wensen of zorgen die u wilt doorspreken? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens die onderaan de nieuwsbrief vermeld staan.

Lopende aanbestedingen
Momenteel zijn gemeente en waterschap bezig met twee aanbestedingsprocedures. Eén aanbesteding is voor de werving van een eigen omgevingsmanager voor de verdere planuitwerking en ontwerpproces. Deze vervangt John Jansen. De omgevingsmanager is dé schakel tussen het waterschap en de belanghebbenden. Daarnaast loopt de aanbesteding voor een adviesbureau die de gemeente en waterschap ondersteunt in de werkzaamheden voor het voorbereiden van de plannen. We vinden het zeer belangrijk dat de omgeving goed meegenomen wordt in het gebied- en ontwerpproces, participatieproces en het ontwerpproces. Beide aanbestedingen lopen nu en we verwachten half mei definitief te kunnen gunnen. In onze volgende nieuwsbrief stellen we de omgevingsmanager en het adviesbureau voor. We hopen dan ook een planning van het adviesbureau te kunnen geven.

 
Raadsvergadering gemeente Meierijstad 28 maart 2019
Op 4 oktober 2018 was er een bestuurlijk overleg tussen gemeente en waterschap. Er is toen uitgelegd welke oplossingsrichtingen zijn onderzocht en wat de uitkomsten waren van de onderzoeken. Zowel de wethouders Harry van Rooijen en Eric van den Boogaard van Meierijstad, als de leden van het Dagelijks Bestuur van het waterschap waren het erover eens dat de richting ‘Ruimte voor de Dommel’ de meest wenselijke oplossingsrichting was.
Daarop volgend is op 12 december 2018 een drukbezochte informatieavond gehouden in Sint-Oedenrode. Alle alternatieve oplossingen zijn toegelicht en er is uitgelegd waarom “Ruimte voor de Dommel” de voorkeur heeft. Het voorkeursalternatief is daar goed ontvangen. Vragen en opmerkingen hebben niet tot een ander voorkeursscenario geleid. Tijdens de commissievergadering op 21 maart jl. was de voltallige commissie voor de richting ‘Ruimte voor De Dommel. Daardoor werd het stuk een hamerstuk tijdens de gemeenteraad van 28 maart.
> Raadsvoorstel (nr. 16) gemeente Meierijstad 28-3-2019
Project in de media
Het zal u niet ontgaan zijn. Op 20 maart waren de Waterschapsverkiezingen. In aanloop daar naar toe heeft Omroep Brabant het werk van de waterschappen in beeld gebracht. In één van de reportages kwam het project Droge Voeten Sint-Oedenrode aan bod. Onze collega Jasper Kremers vertelt nog eens waarom het zo belangrijk is dat wij aan de slag gaan in Sint-Oedenrode.

> Bekijk de reportage Droge Voeten Sint-Oedenrode
Blijf op de hoogte
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Fijn als u hen tipt.

> Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Op onze website vindt u achtergrondinformatie over het project. Heeft u vragen of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact op:
Marcel van den Broek - Projectleider - drogevoetenrooi@dommel.nl - 0411 618 429
 
Leest u deze nieuwsbrief op papier? Meer informatie over het project www.dommel.nl/drogevoeten
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Marcel van den Broek
Projectleider
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via drogevoetenrooi@dommel.nl