Lees online  |  afmelden
Header nieuwsbrief Oude Strijper Aa

Project update -  februari 2019

Herinrichting beekdal Oude Strijper Aa

Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in het project Oude Strijper Aa. In het beekdal dreigen bossen en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk door te hoge stikstofuitstoot. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en klimaatbestendiger maken. De provincie Noord-Brabant wil graag dat we deze werkzaamheden in 2021 afronden, omdat het een PAS-project is. Waar PAS voor staat leggen we uit in deze nieuwsbrief. Ook leest u over de planning, het Strijper Aa schoolproject en onze fotowedstrijd.


                                                                                                          
De planning

Na een lange periode van voorbereiding kunnen we nu aan de slag met het maken van het projectplan voor de herinrichting van het beekdal Strijper Aa. We verwachten dat we dit plan deze zomer ter inzage kunnen leggen. De Provincie moet het plan daarna nog goedkeuren. Naar verwachting hebben we in zomer van 2020 een definitief projectplan. Dan kunnen we in het najaar van 2020 beginnen met de uitvoering. Wij nodigen u later dit jaar uit voor een informatiebijeenkomst waar we het projectplan presenteren. Op onze website vindt u meer informatie over de planning.

 
Anne Cardinaal
Anne Cardinaal gaat voor haar oude basisschool in Leende een creatief
lespakket maken over project Strijper Aa. Foto: WDD.                                                                                                                        

Project Strijper Aa voor leerlingen Sint Jan

Graag stellen we u voor aan Anne Cardinaal. Zij is student aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten en woont in Leende. Anne gaat voor haar opleiding een lespakket maken over het project Oude Strijper Aa voor de leerlingen van haar oude basisschool Sint Jan. Wat een mooie manier om kinderen mee te nemen in het effect van klimaatverandering en de maatregelen die wij als waterschap nemen om ons hierop voor te bereiden!  Daarom hebben we aan de oever van de beek een stukje grond beschikbaar gesteld waar de kinderen samen met Anne een mooie invulling voor mogen bedenken.  De schooldirectie is ook heel enthousiast en het is de bedoeling dat het project dit najaar op school van start gaat. Wij houden u op de hoogte!


PAS, wat is dat?

PAS is de afkorting voor Programma Aanpak Stikstof, een begrip dat u tegenkomt binnen veel van onze projecten. Om natuurgebieden te beschermen mag de stikstofbelasting daar niet toenemen. Maar we vinden economische groei ook belangrijk. Daarom hebben we van de Provincie de opdracht gekregen de natuur sterker te maken waardoor er ruimte komt voor economische ontwikkeling. Dat doen we bijvoorbeeld door stikstofrijke grondlagen te verwijderen of door het grondwaterpeil te verhogen. Binnen het project Oude Strijper Aa is het op peil brengen van het grondwater zo´n PAS-maatregel. De overheid wil dat we uiterlijk 2021 veel PAS maatregelen hebben afgerond om stilstand in de economische ontwikkelingen van Brabant te voorkomen. Op onze website leest u meer over de PAS.


Brabant is in beweging: de PAS                                Bron: Provincie Noord-Brabant

Wat een plaatje!
Fotowedstrijd De Dommel
Het beekdal van de oude Strijper Aa is een prachtig gebied waar zeldzame soorten flora en fauna voorkomen. Een mooie omgeving om te fotograferen! Stuur uw eigen 'Klik met water' foto voor 20 maart in en wie weet wint u daarmee één van de mooie prijzen. De winnende foto plaatsen we ook boven de volgende nieuwsbrief.

> Foto insturen


We mogen weer stemmen!

Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. U kunt dan meebeslissen wie de komende vier jaar de nieuwe bestuurders van het waterschap worden. Ons algemeen bestuur ziet erop toe dat we als waterschap ons werk efficiënt en effectief uitvoeren. Daar komen heel veel thema´s bij kijken als duurzaamheid, innovatie, landbouw, leefomgeving en klimaatverandering. De partijen die meedoen aan de verkiezingen in ons Dommelgebied hebben daar allemaal hun eigen ideeën bij. Dus noteer 20 maart in de agenda en kijk welke partij het beste uw waterbelangen behartigt.

> Kandidaten Waterschapsverkiezingen
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: ybekema@dommel.nl
Meer achtergrondinformatie vindt u op www.dommel.nl/strijperaa. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider
  
Financiering en samenwerking

Het project Strijper Aa is een samenwerking met meerdere partijen en wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant, de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende, Staatsbosbeheer en natuurlijk alle betrokkenen uit het gebied
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via ybekema@dommel.nl