Lees online  |  afmelden
Nieuwsbrief -  januari 2019

Droge Voeten Sint-Oedenrode

Via deze nieuwsbrief willen we u graag informeren over het project ‘Droge Voeten Sint-Oedenrode’. In het kader van een klimaatbestendig Sint-Oedenrode werken de gemeente Meierijstad en Waterschap De Dommel de komende jaren samen aan deze opgave. Dit betekent voldoende water in tijden van droogte, maar ook beschermen tegen wateroverlast.

Terugblik informatieavond 12 december 2018
Tijdens de drukbezochte informatiebijeenkomst is aan de hand van film-, kaart- en beeldmateriaal uitgelegd waarom het nodig is een oplossing te vinden voor de wateroverlast in de kern van Sint-Oedenrode.


Impressie van de informatiebijeenkomst op 12 december 2018

De bezoekers van de bijeenkomst waren in de gelegenheid om een reactie, opmerking of idee achter te laten. Deze reacties zijn geïnventariseerd. De meest voorkomende onderwerpen vindt u terug in deze eerste nieuwsbrief. Verder werken we aan een uitgebreid overzicht met de vragen die binnen zijn gekomen en de antwoorden daarop. Deze publiceren we op de projectenpagina op de website.


> Presentatie 12 december 2018   

> Film klimaat                                    

> Film hoogwater Sint-Oedenrode

Samenwerking partners, belangengroeperingen en particulieren
We zoeken in dit project nadrukkelijk samenwerking met verschillende partners, belangengroeperingen en direct betrokken particulieren. Een aantal organisaties, zoals de voetbalvereniging, de hengelsportvereniging en de kanoclub hebben we in de periode voorafgaand aan de informatiebijeenkomst ook al gesproken en gaan we in de toekomst nog veelvuldig spreken “We kunnen het niet alleen, laten we het samen doen”, is één van onze waterschapsthema’s. En dat geldt zeker bij dit project in Sint-Oedenrode.


Hoe houden we Sint-Oedenrode groen?
Voor de voering van het project zal het noodzakelijk zijn dat er groen verdwijnt op sommige plekken. Ook kan het uitzicht op de Dommel veranderen. Uit de reacties blijkt uw zorg om het groen. In samenhang hiermee wordt door een aantal mensen ook de waterkwaliteit genoemd als punt van aandacht. Ook hierover willen we graag met u in gesprek en zijn uw ideeën en initiatieven van harte welkom. Samen zorgen we ervoor dat Rooi mooi, groen en aantrekkelijk blijft.


Financiële middelen voor uitvoering burgerinitiatieven
We willen als waterschap en gemeente graag weten welke plannen en ideeën er leven bij de bewoners en organisaties die het gebied heel goed kennen om zo samen tot een goed plan te komen. Onderdeel van een goed plan is dat we ook goed naar de kosten kijken. De ervaring leert dat ideeën soms tot hogere kosten leiden, maar soms ook tot een besparing. Centraal staat dat we ons sterk willen maken voor goede plannen waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden. Als dat nodig is gaan we op zoek gaan naar aanvullende financiering. Dit betekent niet dat we elk idee ook realiseren, maar wel dat we elk idee serieus meenemen en bekijken.

 
Persoonlijke vragen of direct betrokken

Bij de verschillende reacties zitten ook persoonlijke vragen omdat het bijvoorbeeld om iemands eigen perceel of achtertuin gaat. Deze vragen beantwoorden wij persoonlijk. We willen in gesprek met omwonenden en belanghebbenden die geraakt kunnen worden door dit project. Die situaties hebben we grotendeels in beeld, maar we nodigen u ook van harte uit om zelf met ons contact op te nemen om over uw persoonlijke situatie in gesprek te gaan.
Vervolgstappen
Op dit moment zijn wij bezig om een bureau te selecteren dat ons gaat helpen met het opstellen van de plannen. We verwachten eind april 2019 de selectieprocedure te hebben doorlopen. Vanaf dat moment ontvangt u van ons een opnieuw een uitnodiging om samen met u de wensen en ideeën voor de Dommel door Sint-Oedenrode te inventariseren. Hoe we dat gaan doen, werken we in de komende periode uit. U kunt daarbij denken aan ‘schetssessies’, een excursie in het veld, keukentafelgesprekken etc. We informeren u daarover tijdig. Wilt u graag meepraten dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de mail.
> Meepraten? Stuur direct een mail
Blijf op de hoogte
Kent u mensen voor wie deze nieuwsbrief ook interessant kan zijn? Fijn als u hen tipt.

> Aanmelden nieuwsbrief
Contact

Op onze website vindt u achtergrondinformatie over het project. Heeft u vragen of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact op:
Marcel van den Broek - Projectleider - drogevoetenrooi@dommel.nl - 0411 618 429
 
Leest u deze nieuwsbrief op papier? Meer informatie over het project www.dommel.nl/drogevoeten
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Marcel van den Broek
Projectleider
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via drogevoetenrooi@dommel.nl