Lees online  |  afmelden
Project update -  december 2018
Herinrichting Tongelreep

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de Tongelreep herinrichten. Een deel van de beek krijgt een meer natuurlijke loop en ruimte om te meanderen. Ook nemen we maatregelen om kwetsbare natuur te herstellen. In deze nieuwsbrief leest u onder meer over inloopbijeenkomsten voor bewoners van Bruggerhuizen en Zeelberg, we leggen uit waar m.e.r en n.r.d. voor staan en we lichten de planning toe. Ook aandacht voor een stukje geschiedenis. Én de vraag of u ons kunt helpen aan mooie foto’s van het beekdal.
Omgevingsmanager Ynte Bekema licht de planning toe tijdens de inloopbijeenkomst voor bewoners van Bruggerhuizen.

Voor we beginnen met het bedenken van concrete plannen voor de herinrichting van het beekdal, vinden we het belangrijk om te luisteren naar ideeën, zorgen en vragen van mensen die wonen en/of werken in het projectgebied. We hebben daarom onlangs twee inloopbijeenkomsten gehouden voor Bruggerhuizen en voor Zeelberg.

Ontwerp scenario's

Tijdens deze bijeenkomsten hebben medewerkers van ons waterschap toelichting gegegeven op de doelen die we in het gebied willen bereiken maar vooral ook geluisterd naar bewoners. De inbreng van tijdens deze twee inloopbijeenkomsten als ook tijdens de startbijeenkomst van 4 juni én de enquête die we eerder hielden, nemen we mee in de volgende stap: het ontwerpen van diverse scenario’s. Hebt u nog vragen, ideeën of zorgen die u met ons wilt delen? Stuur ons dan een mailtje, dan nemen wij contact met u op.


> Mail versturen


Wat is een m.e.r.?
 
M.e.r. staat voor milieueffect rapportage en brengt milieueffecten in beeld van een plan voordat de overheid er een besluit over neemt. Zo’n rapportage is verplicht als een organisatie maatregelen wil nemen die een groot effect op de omgeving kunnen veroorzaken. Daar is bij project Tongelreep geen sprake van. Een m.e.r. is echter ook een manier om meerdere varianten onder de loep te nemen en te laten beoordelen op omgevings- en milieueffecten door een extern bureau. Uiteindelijk komt hier dan een voorkeursvariant uit. Wij hebben gekozen om op vrijwillige basis een m.e.r.-procedure te starten voor het project Tongelreep zodat we zeker weten dat alle varianten zorgvuldig worden afgewogen voor we een keuze maken.
 
 
Wat is een n.r.d.?
 
De m.e.r. start met het maken van een notitie reikwijdte en detailniveau (n.r.d.). Daarin wordt de vraag beantwoord voor welke scenario’s we de milieueffecten gaan onderzoeken en hoe gedetailleerd we dat willen doen. Deze notitie komt ter inzage en er kan door u op worden gereageerd.
In onderstaande illustratie ziet u hoe zo'n m.e.r. procedure verloopt.

Uitleg m.e.r. procedure
Hoe werkt een m.e.r .-procedure?                                                                                           Bron: commissiemer.nl

Even voorstellen: Royal Haskoning DHV
 logo Royal Haskoning
In de zomer heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor een adviesbureau ter ondersteuning voor het opstellen van onder andere de m.e.r. en het projectplan. Daaruit is de samenwerking met RoyaL Haskoning DHV voortgekomen.  Royal Haskoning is al meer dan 135 jaar een ingenieursbureau in advies- en projectmanagement. Samen met dit adviesbureau zijn we nu druk bezig met de inhoud van de n.r.d. De medewerkers van Royal Haskoning werken aan een website voor het project Tongelreep. We hopen u daar in onze volgende nieuwsbrief meer over te kunnen vertellen. 
Planning project Tongelreep 2019
Planning project Tongelreep.

Planning project Tongelreep

De inhoud van de notitie reikwijdte en detailniveau (n.r.d.) willen we graag met u bespreken tijdens een bijeenkomst in februari. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. Vervolgens komt deze n.r.d ter inzage te liggen en kunt u daar op reageren. We verwachten dat we u in het tweede kwartaal van 2019 een voorkeursalternatief kunnen voorleggen.
> Lees verder
Voetstappen uit het verleden

Deze voetstap uit het verleden kwamen we tegen bij de visvijvers in het stiltegebied van Brabants Landschap. Herman Bloemen, bewoner van het monumentale beheerdershuisje, weet waar deze stenen houtoven ooit voor werd gebouwd. “In twee kuipen werd het vlees van afgekeurde kadavers boven deze over gekookt”, vertelt Bloemen. “Vervolgens werd het vlees vermalen en aan de vissen gevoerd. Dat mocht natuurlijk niet. Maar het gebeurde wel. Ze moesten toch van die kadavers af”. Hij schat in dat de houtoven daar rond 1930 is gebouwd.

Wat een plaatje!

Het beekdal van de Tongelreep en Leenderbos is een prachtig gebied waar zeldzame soorten flora en fauna voorkomen. Een prachtige omgeving om te wonen, te boeren en om te recreëren. Wij zijn heel benieuwd wat uw favoriete plekje is in dit gebied. Mail ons een zelfgemaakte foto. De mooiste inzending plaatsen we boven de volgende nieuwsbrief!

> Foto insturen
Contact

Deel deze nieuwsbrief alstublieft met uw netwerk; alvast dank voor uw hulp!
Nog geen abonnee? Hier kunt u zich aanmelden en op de hoogte blijven van het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact met ons op via e‑mail: projecttongelreep@dommel.nl 
Meer achtergrondinformatie en de presentatie van de startbijeenkomst vindt u op www.dommel.nl/tongelreep. Voor persoonlijke vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met omgevingsmanager Ynte Bekema: 06 2915 9063
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel

Hans Koekkoek
Projectleider

   
Financiering en samenwerking

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Provincie Noord-Brabant. Andere belangrijke partners zijn Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs. 
Is de nieuwsbrief interessant voor uw netwerk? Stuur deze dan gerust door!
Bent u nog geen abonnee? U kunt zich hier inschrijven.
Heeft u een tip voor deze nieuwsbrief? Laat het ons weten via projecttongelreep@dommel.nl