Indien deze e-mail van De Dommel niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Voeg info@dommel.nl toe aan uw adresboek en mis nooit meer onze e-mailings.
Nieuwsbrief -  juli 2018
Herinrichting Oude Strijper Aa

Deze nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen in het project Oude Strijper Aa. In het beekdal dreigen bossen en vennen te verdrogen. Ook staat kwetsbare natuur onder druk door te hoge stikstofuitstoot. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en klimaatbestendiger maken. Het werk moet in 2021 klaar zijn. In deze editie leest u over de voorbereidingen, het overleg met belanghebbenden, bijzondere bloeiers en het beekdal als decor voor filmopnames in 1974.

De afgelopen tijd heeft het projectteam de handen vol gehad aan onderzoeken in het gebied, de bouw van watermodellen en een eerste ruw ontwerp voor de herinrichting van het beekdal. Zo kunnen we inschatten welke stukken grond we ongeveer nodig hebben voor de beoogde maatregelen.

Bodemonderzoek door Aequator voor Oude Strijper AaMaatwerk grondeigenaren
Het ruwe ontwerp is aan de keukentafel besproken met grondeigenaren langs de beek. De situatie is bij iedereen anders, we zoeken samen naar de beste maatwerk oplossing. In een paar gevallen hebben we vervangende ruilgrond weten aan te kopen. Ook hebben we bewoners aan de Paaldijk en particuliere boseigenaren bijgepraat over het doel van het project, beoogde maatregelen, planning en inspraakmomenten.
Alle aandachtspunten en tips die we afgelopen tijd hebben gekregen, helpen ons alle belangen goed te kunnen afwegen.
 
Meedenken in vroeg stadium
Inmiddels hebben we een eerste beeld voor het plan. Onze aanpak is om al in deze voorbereidingsfase van het project de bewoners van het beekdal en andere geïnteresseerden te laten meedenken.
We maken daarvoor een kaart met een schetsontwerp. Deze willen we bespreken tijdens een bijeenkomst die we dit najaar zullen organiseren. U krijgt tijdig een uitnodiging van ons.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Een onafhankelijk adviesbureau, Pouderoyen, heeft opdracht gekregen om de eerste stap van een Milieueffectrapportage (MER) te onderzoeken. In een MER worden de mogelijke effecten in beeld gebracht van beoogde maatregelen. Op dit moment stelt het bureau een ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) op. Aan de hand daarvan wordt duidelijk of er al dan niet een volledige MER nodig is.
 
Broekbos met waterviolierIn beeld: bloeiers in broekbos
De Strijperheg is één van de meest waardevolle broekbos-gebieden in Brabant. Er staan verschillende soorten zeggen, die allemaal op ‘gewone’ grassen lijken. Maar er zijn ook bijzondere bloeiers te vinden, die van natte voeten houden.
Op de foto een wilgenbos met waterviolier. Deze bloeier is een goede kwel-indicator: hij groeit op plekken waar grondwater aan de oppervlakte komt. Grondwater is basischer en voedselarm; daar houdt de waterviolier van.
De foto is genomen in een moeilijker toegankelijk deel van de broekbossen. Met dank aan onze ecoloog Goele Matte.

Herinnert u zich nog?: Help, de dokter verzuipt!
In 1974 is de pittoreske omgeving van de Strijper Aa het decor geweest voor een fameuze Nederlandse film: 'Help, de dokter verzuipt! De opnames zijn in veertig dagen gemaakt rond Doeveren, Diessen, Udenhout, Esbeek en Leenderstrijp. Het scenario is gebaseerd op de gelijknamige Brabantse streekroman van Toon Kortooms. De school van toen is afgebroken, het huis van de schoolmeester staat er nog. De kinderen die destijds figureerden zijn volwassen geworden; een aantal woont nog in Strijp. De beeldkwaliteit is niet geweldig, het tempo helemaal van toen. Oftewel: een aanrader om (terug) te kijken!
 Filmbeeld in oude Strijper school
Contact
Deelt u deze nieuwsbrief ook met anderen voor wie de info interessant is? Zij kunnen zich dan ook abonneren. Op www.dommel.nl/strijperaa vindt u meer achtergrondinformatie over het project. Heeft u vragen, of een idee dat u met ons wil bespreken? Neem dan gerust contact op, via e‑mail: ybekema@dommel.nl of telefoon: 06 2915 9063. Wij stellen uw inbreng erg op prijs.
 
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dommel
 
Hans Koekkoek
Projectleider

Natte natuurparel
Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide. Het beekdal met zijn moerassen en vennen is erkend als 'Natte natuurparel'. De Europese natuurdoelen die voor het gebied zijn vastgesteld, moeten vóór 2027 bereikt zijn.
 
Financiering
De herinrichting van de natte natuurparel Strijper Aa komt mede tot stand door financiële samenwerking met provincie Noord-Brabant en Groen Ontwikkelfonds Brabant.